tel. 61 830 03 61

foto_firma

menu_liPrzedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu dn. 29.10.2003 roku pod numerem 0000177194. Powstało na skutek wyodrębnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z działającego na rynku od 1988 roku Przedsiębiorstwa Budowy Dróg Roman Dyba zajmującego się budową dróg.


menu_liPBD Roman Dyba Sp. z o.o. kontynuuje działalność w zakresie budowy dróg, ulic, parkingów i chodników oraz wszelkich prac towarzyszących. Firma zatrudnia wysokokwalifikowanych, doświadczonych, w większości z długoletnim stażem pracowników wraz z kompetentną, odpowiedzialną i rzetelną kadrą kierowniczą i inżynieryjno - techniczną. Wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt budowlany i transportowy. Poziom kwalifikacji kadry inżynieryjnej i pracowników oraz posiadany sprzęt gwarantują wykonanie zleconych prac z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich norm oraz wymagań jakościowych i terminowych. Działalność przedsiębiorstwa skupiona jest głównie na terenie miasta Poznania i województwa wielkopolskiego, praktycznie jednak obszarem prowadzonych prac jest teren całej Polski.

menu_liDo największych zadań realizowanych w ostatnich latach należą m.in.: budowa dróg i parkingów wokół Galerii Malta, przebudowa ul. Półwiejskiej, roboty drogowe przy centrum handlowo - rozrywkowym "Plaza" oraz ul. Ks. Mieszka I-go, prace przy lotnisku Ławica i wojskowym lotnisku Krzesiny oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przebudowa ul. Kościuszki wraz z zagospodarowaniem terenu CKH Stary Browar, budowa dróg serwisowych przy ul. Głogowskiej, prace przy budowie autostrady A2, budowa rynku w Wolsztynie, a także prace przy ul. Dzięgielowej. Podjęte zadania firma realizuje zarówno jako podwykonawca jak i wykonawca generalny do czego niezbędnymi atrybutami są doświadczenie, dyscyplina, terminowość i dobra organizacja pracy.