tel. 61 830 03 61
foto_f1

menu_liW 2009 r Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Roman Dyba Sp. z o.o. pozyskało środki na zakup sprzętu budowlanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego-Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

foto_f2

menu_liProjekt dotyczył zakupu maszyn budowlanych wyposażonych w system Caterpillar Product Link oraz zakup systemu sterowania AccuGrade w ramach Priorytetu I "Konkurencyjności Przedsiębiorstw" Działanie 1.2. - wsparcia rozwoju MSP Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
foto_f3

Realizacje